Adatvédelmi irányelvek
Vissza a főoldalra

 

A jelen tájékoztatóban foglaltakra a magyar jog és az Európai Unió kötelező jogi aktusai az irányadóak.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény 155. § (4) bekezdése szerint: „
Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.” Ezen rendelkezésre is tekintettel  a Három Sziget Kft., mint a Tordasi Kalandpark üzemeltetője a https://www.tordasielmenyfalu.hu weboldalon történő online belépőjegy vásárlással kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az adatkezelő megnevezése

 

Neve:

Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:

1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-296079

Telefonszáma:

+3630-746-4444

E-mail címe:

info@tordasielmenyfalu.hu

Online elérhetősége:

https://www.tordasielmenyfalu.hu

 

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján, sütik (cookie) alkalmazása

 

1. Sütik (cookie) alkalmazása

                              

A cookie egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

Adatkezelő a weblapjára (https://www.tordasielmenyfalu.hu) látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

A honlapon alkalmazott sütik:

- Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során.

Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

- Használatot elősegítő sütik: ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

 

- Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

2. Látogatói adatkezelés

 

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

  • a látogató által használt IP cím
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  • látogatás időpontja

A fenti adatokat a Társaság elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatja.

 

Jegyértékesítéssel (Webshop) kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő által működtetett online jegyvásárlási felületen történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

  1. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése alapján Adatkezelő, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a vásárló azonosításához szükséges: természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti mindazon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Kezelt adatok köre: a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám.

A személyes adatok kezelésének időtartama: az Adatkezelő és az érintett között létrejött jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, de legalább a jegyvásárlást követő 5 év.

Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az Adatkezelő IT és tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozók.

 

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény -  meghatározott adatait.

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, számlázási cím, Áfás számla esetén adószám, a bizonylat tartalma, a tranzakció száma, dátuma és időpontja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év.

Az adatkezelés jogcíme: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok kezelésének célja: törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató szerint kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját, a jogosultsági szinteket az alábbi táblázat összefoglalva szemlélteti:

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintettek kategóriái

Személyes adatok kategóriái

Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek

(jogosultak kategóriái)

Adatkategória törlésére előirányzott határidők

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - sütikezelés

 

A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkament /session/ sütik, használat elősegítése, információk gyűjtése, holnaplátogatás elemzése, honlap és a szolgáltatások fejlesztése.

Az érintett hozzájárulása munkamenet süti esetén jogi kötelezettség 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

 

A honlapra látogatók

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, cookie beállítások.

Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó.

 

Adatkezelő jogos érdekének a megszűnéséig.

Jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Belépőjegy értékesítése.

Szerződés teljesítése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése.

Belépőjegyet online felületen vásárlók.

Természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám.

 

Adatkezelő ügyfélszolgálattal, , kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az Adatkezelő IT és tárhely szolgáltatója, mint

adatfeldolgozó

 

Adatkezelő és az érintett között létrejött jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, de legalább a jegyvásárlást követő 5 év.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Belépőjegyet online felületen vásárlók.

Vezetéknév és keresztnév, számlázási cím, Áfás számla esetén adószám, a bizonylat tartalma, a tranzakció száma, dátuma és időpontja.

Adatkezelő adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

8 év (Számviteli törvény 169.§)

 

 

Törvényi hivatkozások

 

- A Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  adatkezelésére a  2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

- Az Elállásra, termékszavatosságra, kellékszavatosságra, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

- A Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot terhelő  Jótállási kötelezettségre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

- A Szerzői jogokra 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság , mint Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy a fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

Kapcsolat
TELEFON
Csárda
+36 30 294 8428
Westernfalu
+36 30 249 9999
Kalandpark
+36 30 746 4444
INFO
Email
info@tordasielmenyfalu.hu
kapcsolatfelvételi űrlap
Akik minket választottak
Térkép